Arctic Omega-3 Selolje
Siden 1999. Direkte fra ishavet - 100% naturprodukt. Kapsler eller flytende.
Arctic Omega-3 Selolje siden 1999

Arctic Omega-3 selolje inneholder de tre viktigste langkjedete Omega-3 fettsyrene EPA, DHA og DPA.

"I spekket på Grønlandsselen er det høye konsentrasjoner av omega-3 fettsyrer. Selolje er eskimoenes oppskrift på et sunt hjerte, godt immunforsvar, godt kretsløp, myke ledd og vakker hud.
Det er dokumentert at molekylene i selolje er annerledes oppbygd enn i fiskeolje, og at mennesker utnytter selolje bedre enn fiskeolje under fordøyelsen. Dette er trolig grunnet i at selen er ett pattedyr."
kilde: Fiskeridirektoratet (nå representert ved NIFES)

Om selolje: 

  • Kan inneholde opptil 10 ganger høyere verdier av Omega-3 fettsyren DPA enn enkelte fiskeoljer.
  • Gunstig sammensetning av fettsyrer
  • Godt for ømme og stive ledd

  • Påvirker ikke blodsukkeret

  • Lett blodtrykk- og kolesterolsenkende (har også gunstig effekt på triglyseridnivået i blodet)

  • Gunstig ved tørr hud og mild psoriasis

Arctic Omega-3 selolje er utvunnet fra grønlandsel, som ikke står på listen over truede dyrearter. Kapslene er testet for dioksiner og pcb, og tilfredsstiller EU sine kvalitetskrav.

 

Arctic Omega-3 Selolje inneholder Omega-3 som i tillegg kan virke:

  • Mot lett nedtrykthet
  • Positivt på konsentrasjonen
  • Redusere lette menstruasjonssmerter 

Arctic Omega-3 selolje er benyttet til studier ved Haukeland Universitetssykehus (som kosttilskudd), og er den reneste seloljen tilgjengelig på markedet.

 

Arctic Omega-3 Selolje tilfredsstiller fullt ut de krav Mattilsynet stiller når det gjelder grenseverdier for miljøgifter.

 

Det gjøres oppmerksom på at tilgangen til selolje er begrenset på verdensmarkedet. Det er bare mulig å produsere selolje for anslagsvis 6 millioner mennesker pr. år. Vi i Arctic Omega-3 Selolje er sikret leveranser fra våre produsenter, noe som kommer våre kunder tilgode.

!